VÝJEZDY

                                            2019

3.2.2019 Technická pomoc strom přes cestu Řehenice - Křiváček směr Babice

Při hlášení KOPIS o odjezdu z předchozí události bylo zjištěno, že naše jednotka byla povolána na likvidaci stromu přes cestu mezi obcí Křiváček a Babice. Tuto událost nahlásilo KOPIS pouze jednotce Nespeky a naší jednotce již ne. Po příjezdu na místo byl společně s jednotkou Nespeky strom rozřezán a odklizen. Při hlášení odjezdu na základnu nás informoval operační důstojník, že na místě mají být zřejmě dvě události a na žádost důstojníka jela jednotka dále po hlavní silnici přes Babice až do obce Ládví a zpět. Na KOPIS bylo nahlášeno, že jiný pád stromu nebyl průzkumem zjištěn a jednotka byla povolána zpět na základnu.

3.2.2019 Technická pomoc strom nakloněný nad chatou Řehenice - Malešín

Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dvojitou borovici vysokou cca 20m ve skalnaté stráni cca 15 metrů nad chatou č.08 ohlašovatele. Majiteli bylo oznámeno, že se strom nedá bezpečně pokácet a nelze použít ani výškovou techniku z důvodu namrzlé cesty. Majitel zavolal opětovně na linku 112 a stěžoval si, že mu nechceme pomoci. Při tom naší jednotkou již byl přivolán specialista na rizikové kácení. Po dohodě s KOPIS byl na místo události povolán velitel HZS Benešov. Po příjezdu velitele HZS byl majitel stejně informován, že strom nelze pokácet. Jelikož byl spadlý strom i na vedlejší chatu byla velitelem JSDH Pyšely vyžádána na pomoc jednotka Nespeky a naše jednotka likvidovala nakloněný strom u vedlejší chaty, tentokrát strom, který šel uvázat a porazit. Jednotka z místa přejížděla k další události směr Babice.

9.1.2019 Technická pomoc bobcat v požární nádrži Zaječice

Událost byla jednotce ohlášena zaměstnancem městského úřadu. Po dohodě s KOPIS byl rovnou vyslán k události vyprošťovací vůz HZS Benešov. Po příjezdu k místu události bylo zjištěno, že do požární nádrže se převrátil kolový nakladač. Nakladač byl již bez řidiče, který stačil vylézt před příjezdem jednotky a na místě již nebyl. Průzkumem byly zjištěny na hladině drobné olejové skvrny, a proto byl natažen na hladinu sorbční had. Na operační středisko byl nahlášen stav situace a jednotka vyčkala příjezdu vyprošťovacího vozu HZS a asistovala při vytažení kolového nakladače o hmotnosti 5t.

                                   2018

8.12.2018 Požár kompostu Pyšely

Po příjezdu na místo události byl průzkumem zjištěn požár hromady kompostu o velikosti cca 30m3. Byl nasazen vysokotlaký proud D a jeden proud C přímo od CAS. Za spolupráce MěÚ Pyšely byl kolovým nakladačem kompost rozvážen a průběžně prolévaný proudy D a C. Po třiceti minutách zásahu byla přes cestu sousedícího rybníku nasazena požární stříkačka Alfa 2 s plovoucím košem. Na dopravní vedení od PS byl přepojen proud C a vytvořen proud D. Před likvidací bylo místo prohlédnuto termokamerou a dohašena dvě skrytá ohniska. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

18.11.2018 Požár lesní porost Vavřetice

Jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum a bylo zjištěno, že za plotem na pozemku hoří bio odpad cca 3x2m. Hašení bylo započato vysokotlakým proudem D a současně bylo vytvořeno dopravní vedení 1x hadicí C a napojen 1x proud D. K přelezení plotu byly použity dva díly nastavovacího žebříku. Místo požáru bylo rozhrabáno kopáčem a řádně prolito vodou. Požářiště a jeho okolí bylo před odjezdem zkontrolováno termokamerou.23.8. Požár RD Městečko

V době události se naše jednotka vracela z dohlídky požáru lesa (22:40). Po dohodě radiostanicí s KOPIS jela naše jednotka rovnou k požáru RD Městečko. Jednotka byla na místě události jako záloha.


23.8. Požár lesa Kovářovice směr Krámský

Jednotka po příjezdu k místu události nezpozorovala žádné známky kouře nebo hoření. Po telefonické dohodě s ohlašující osobou bylo místo události dopřesněno. Na místě požáru se naše jednotka připojila s dvěma proudy D k dopravnímu vedení SDH Senohraby. Pomocí dvou proudů D bylo prováděno hašení horní části požáru až do jeho likvidace. Zároveň bylo provedeno připojení CAS Senohraby a její doplňování. S dopravním automobilem DA LT 55 bylo vybudováno čerpací stanoviště v Zaječicích u požární nádrže. Pomocí PS Alfa2 byly doplněny dvě CAS. Jednotka byla ponechána na místě jako dohlídka. Po 22. hodině bylo pomocí D proudu provedeno znovu prolití celého požářiště a po té se jednotka vracela na základnu.


17.8. Požár lesa Barochov

Jednotka po vyhlášení poplachu musela k místu události jet objízdnou trasou po silnici č.3
z důvodu uzavření silnice části obce Doly. Po příjezdu jednotka provedla připojení k CAS Čerčany a v průběhu zásahu ji stále doplňovala. Zároveň bylo i povoláno DA LT 55 na vybudování čerpacího stanoviště u rybníka v Babicích. Ostatní členové jednotky Pyšely pomáhali na proudech s hašením lesa.


8.9.2018 Technická pomoc pád stromu Pyšely

Jednotce byl nahlášen pád stromu na obecní cestu za Městským úřadem. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k pádu velké větve vzrostlého dubu z pozemku domova důchodců přes cestu a až na pozemek hasičské zbrojnice. Větev o průměru cca 50cm byla rozřezána a byl poopraven plot obou pozemků. Z důvodu místa události jednotka nevyjížděla technikou, ale použila pouze pomocnonou techniku z CAS 30(2x motorová pila).


28.8.2018 Technická pomoc pád stromu Pyšely

Jednotce byl nahlášen pád stromu u ČOV přes hlavní silnici. Po příjezdu byl strom přes celou silnici a částečně i na pozemku ČOV. Bylo provedeno rozřezání motorovou řetězovou pilou a úklid vozovky.


27.7.2018 Požár louky Pyšely

Jednotka po příjezdu na místo události zjistila, že se jedná o požár trávy u cesty. Byl natažen vysokotlaký proud D a provedeno uhašení ohniska 2x2m. Před příjezdem jednotky se snažila civilní osoba požár trávy uhasit zadupáním. Jelikož si osoba stěžovala na nevolnost a nadýchání kouře, byla přes operační středisko přivolána ZZS.


21.7.2018 Požár pole Václavice

Po příjezdu na místo události byla naše jednotka poslána s CAS 30 T815 velitelem zásahu k hašení posekaného pole, na kterém se šířil oheň směrem k Václavicím. Byl nasazen vysokotlaký D proud a lafetová proudnice z nástavby CAS. Za spolupráce HZS Benešov (CAS 20) a JSDH Čerčany(CAS 32)bylo rychle zamezeno dalšímu šíření požáru pole. Naše jednotka zasahovala i s druhou CAS 32 T148. Ta po příjezdu byla určena k hašení stráně u hlavní cesty a po té přesměrována na okraj hořícího lesa. Hašení bylo prováděno lafetovou proudnicí. Po té obě CAS zajišťovaly kyvadlovou dopravu vody z Chrášťan. Naše jednotka pomáhala i ostatním jednotkám s budováním proudů, které byly určeny k hašení lesa. Václavice jsou od Pyšel vzdálené 18km a i tak naše jednotka dorazila na místo jako 4 v pořadí.


7.4.2018 Požár lesa Vavřetice

Po příjezdu jednotky bylo vytvořeno dopravní vedení třemi hadicemi B a útočné proudy 1x C a 1x D. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár travního porostu o rozloze cca 50x60m, který se dále nerozšiřoval. Během hašení nás jednou doplnila CAS 30 HZS Benešov. Po uhašení doutnajících ohnisek velitel zásahu předal místo majiteli a naše jednotka se vrátila zpět na základnu. Celkem bylo použito 17500 litrů vody.


4.4.2018 Požár louky od skratu na sloupu elektrického vedení u rybníka Prádlo

Při vyhlášení poplachu jednotce nešel v celé obci el. proud. Před příjezdem jednotky byl požár louky kolem sloupu uhašen kolem jdoucí osobou.Byl proveden průzkum a zjištěno, že došlo k ulomení izolátoru na sloupu vysokého napětí a jiskření zapálilo trávu pod sloupem. Po příjezdu a konzultaci s velitelem HZS Benešov byla jednotka vrácena zpět na základnu.


26.2.2018 Požár lesa Lojovice- Klenový Vrch

Po příjezdu na místo události bylo připojeno na naší CAS již vytvořené útočné vedení hadic jednotky Velké Popovice a bylo zahájeno dohašovaní. Po vyčerpání vody se naše jednotka vrátila zpět na základnu.


10.1.2018 Požár transformátoru Pyšely

Při vyhlášení poplachu jednotce přestal jít v celé obci el. proud. To mělo dopad na nespuštění automatických akcí jako je osvětlení hasičské zbrojnice a spuštění kompresoru pro nafoukání CAS pro rychlejší výjezd. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár izolace kabelu na sloupu vysokého napětí. Po příjezdu pohotovostní služby el. rozvodných závodů byla naše jednotka vrácena velitelem zásahu zpět na základnu.