Pro dovoz vody do bazénu, studny a jezírek použijte odkaz níže.


V případě zjištění mimořádné události vyžadující neodkladnou pomoc volejte vždy linku hasiči 150 nebo 112

Naše jednotka nemůže k žádné události vyjíždět bez vyhlášení poplachu operačním střediskem HZS. Ohlášení události na Městský úřad Pyšely nebo veliteli jednotky se prodlužuje čas výjezdu celé jednotky i ostatních složek IZS. Jelikož musí proběhnout ohlášení na operační středisko z jiného místa než je vzniklá událost, nastává i problém s doupřesněním místa události. V případě požáru nebo záchrany osob by se mohlo jednat o ztrátu času pro včasnou pomoc. I v případě pádu stromu volejte vždy linku 150 nebo 112, operátor vyhodnotí situaci a rozhodne o vyslání správné jednotky. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 


Jan Smutný - velitel tel. 724 196 699 hasicipysely@seznam.cz

Pavel Smutný - zástupce velitele tel. 724 196 700 smutnysdh@seznam.cz

Antonín Slavík - starosta SDH tel. 602 666 129 antoninslavik1@seznam.cz

Ivo Vnouček - místostarosta SDH tel. 603 760 884 ivo.vnoucek@seznam.cz


SDH Pyšely

Náměstí T.G. Masaryka 192

Pyšely 251 67