Home
Aktuálně PDF Tisk Email

 

 

 

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

A

HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, LÁSKY, ÚSPĚCHŮ A SPOKOJENOSTI

V NOVÉM ROCE 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 V novém roce 2017 Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchů a spokojenosti...

 

V neděli 18.12.2016 od 15 hodin

Vás srdečně zveme na čtvrté adventní setkání

na Náměstí T. G. Masaryka v Pyšelích  

pořádané spolu s Městem Pyšely.

 

 

PORT.ALL - nový informační systém pro jednotky SDH obcí kategorie JPO III

Nově máme zřízený přístup do aplikace PORT.ALL. PORT.ALL je nový informační systém, určený pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Tento systém z části navazuje na existující aplikaci Zpráva o zásahu – offline, z části na sadu aplikací používaných u profesionálních jednotek požární ochrany a jejich operačními středisky. Jedná se o webovou aplikaci, která je přístupná z jakéhokoliv počítače s připojením k internetu pomocí internetového prohlížeče. Vlastní server spravuje a udržuje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR. PORT.ALL je systém, který umožňuje evidovat potřebné informace týkající se jSDHo a jsou důležité jak pro vlastní jednotku tak pro HZS kraje - zejména pro operační řízení. Na základě námi zadaných údajů mimo jiné například upozorní na termín zdravotních prohlídek členů jednotky, či revize zásahové techniky a technických prostředků. PORT.ALL lze též použít k snazšímu zpracování „Zpráv o zásahu“. Postupně se bude PORT.ALL rozrůstat o další moduly využitelné pro jSDHo. Významným přínosem je propojení informací mezi PORT.ALL a databází využívanou operačním střediskem HZS kraje, prostřednictvím importovaných dat. Jedná se o systém zjednodušující aktualizaci zejména telefonních kontaktů na členy jednotky, pořadí jejich vyrozumění a informací o technice, které jsou využívány v operačním řízení, tj. jsou důležité pro správné a včasné vysílání jednotky k události. 

 

Ve sváteční den 28.října jsme zvonili 

     Letošní rok 2016 byl mimořádný tím, že se sváteční den 28.října slavil na dvou místech - na Pražském hradě a na Staroměstském náměstí. To, co bylo pro naše předky slavnostní událost vyplněná vzpomínkami na oběti 1. světové války, jsme během několika dnů neskutečně zdeformovali. A to vše proč? Pro politické zviditelnění nebo pro boj za svou pravdu. Bohužel. Pak se stane, že v našem středečním vydání Benešovského deníku se dozvíme, že vznik Československa se u nás v regionu téměř neslaví. Autor se zmiňuje o posvícení, výstavách chovatelů a pěstitelů. Světlou výjimkou jsou Votice se svým shromážděním u památníku T. G. Masaryka. Rád by se ohradil, s tímto jeho názorem nesouhlasím. U nás na okrese Benešov je mnoho míst, na kterých se vzpomínalo a slavnostně zvoní, například k akci Zvon míru z Rovereta se připojil - Benešov; Vranov; Vranovská Lhota; Chvojen u Konopiště; Borová Lhota; Žíňany; Teplýšovice; Městečko a další, o kterých netušíme. Například v Mrači se tento den scházejí v hasičské zbrojnici a vzpomínají na oběti války a výpravy do Italských Alp po místech bojů našich vojáků, jak legionářů, tak vojáků Rakousko-Uherských. V letošním roce o sobě daly vědět  Říčany; Brtnice u Jihlavy; Přistoupim; Dolní Dobrouč; Velké Popovice; Nové Město nad Metují atd. Při samotném slavnostním zvonění se rozezní vždy ve 21h jak velké kostelní zvony, tak zvoničky na návsích. Vždy se vzpomínkou na ty, kteří se do našeho kraje a domů z této světové války již nevrátili. U nás v Pyšelích jsme v letošním roce oslavili 28. říjen již po čtrnácté. S nejmladšími z nás jsme prošli v lampiónovém průvodu z Nové Vsi k pomníku na náměstí. Zde jsme přečetli jména padlých a informovali o bojištích, na kterých zahynuli. Zapálili jsme svíčku u pomníku a tím začal další program u nás v hasičské zbrojnici. Pro nejmladší byla přístupná hasičská technika. Jejich rodiče se mohli seznámit s nebezpečím ohně v kuchyni, domácnosti a ve vozidlech. Proběhla ukázka hašení a použití vhodných hasicích přístrojů a postupu, viz. galerie. Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení na grilu a horký čaj nebo svařák. V klubovně zbrojnice byla malá výstava o Roveretu, naší cestě ke Zvonu míru a o historii pomníku obětem válek na náměstí. Děti postupně odcházely domů a přicházeli ti, kteří čekali na zvonění. Naši zvonici rozezněly dva zvony na věži kostela Povýšení svatého Kříže přesně ve 21h a svými 200 údery jsme se připojili k tomuto společnému svátečnímu zvonění. Jen ti nejodvážnější z přihlížejících se vydali na prohlídku věže, zvonů a hodinového stroje v tuto pozdní dobu.

Všem přítomným bych chtěl poděkovat za jejich účast na našich oslavách 28. října v Pyšelích a všem ostatním děkuji, že společně dokážeme uctít a zachovat tento sváteční a významný den pro naši historii a náš stát. 

Jan Kostrhoun (SDH Pyšely) 

 

                    

 

Výjezdový tablet s aplikací RescueNavigator

     Tablet Samsung Galaxy a aplikace RescueNavigator fungují tak, že jakmile je jednotce vyhlášen poplach – výjezd k události, tablet se automaticky probudí a zobrazí všechny informace o události, které operační středisko posílá. Popis události, místo a kontakt na ohlašovatele. Současně RescueNavigator spustí navigaci přímo na místo události, které operační středisko označí na mapě. Z tabletu při výjezdu, stisknutím tlačítka, odešlete status – Výjezd a operační středisko automaticky vidí, že jednotka vyjíždí. Díky GPS lokátoru v tabletu vidí operační polohu jednotky při cestě na místo události. V případě, že operační důstojník zjistí, že jednotka jede špatným směrem, je schopen Vás ihned nasměrovat správně a efektivně donavigovat na místo události. Po příjezdu na místo události přes tablet opět stisknutím tlačítka odešlete status – Na místě. Stejně tak je to i se všemi ostatními statusy, které na operační středisko během události posíláte – pohodlně, jedním kliknutím. V případě, kdy není jasná a přesná poloha místa události (požár lesa) a naše jednotka dorazí na místo první, operační důstojník si načte naše GPS souřadnice a pošle je ostatním jednotkám, které už místo nemusí hledat. Tablet je zabudován do vozidla      CAS 32 T148 a včetně aplikace jej zakoupil Městský úřad Pyšely. Děkujeme a doufáme, že se tímto zase o krůček zlepší akceschopnost naší jednotky.   

                

 

 

 

 

 

 

 

  

  Začátkem roku 2016 jsme obdrželi nadační příspěvek z Nadace ČEZ na dovybavení zásahové jednotky SDH Pyšely příspělo i město Pyšely a naše SDH. Za celkovou částku byla pořízena motorová stříkačka PH-Alfa 2, plovoucí sací koš Amphibio, kalové ponorné čerpadlo Ready 8, dvě sady zásahových hadic, přejezdové můstky a rozdělovač. Podrobnější informace naleznete v sekci Technika a v galerii naleznete fotografie, jak jsme se s novým vybavením seznámili ;-)

Tímto patří velké poděkování Nadaci ČEZ, městu Pyšely a našemu SDH Pyšely!

 

 

 

 
  
 
 
 
 
28.10.2015 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD pro děti a rodiny

V 18:30 hod půjdeme z Nové Vsi k pomníku na pyšelské náměstí.
Všichni jste srdečně zváni!
 
 
A 28.10.2015 od 21 hodin
 
 
 
  
Dne 28.10.2014 
jsme tento sváteční den oslavili společně již podvanácté. Pro děti jsme uspořádali lampiónový průvod od kapličky Nové Vsi na pyšelské náměstí k pomníku padlých, kde naši zástupci SDH Pyšely položili věnec na památku padlých z první i druhé světové války. Velice nás potěšila velká účast mladých rodin s dětmi a kočárky. 
 
Program, pro zpestření těm nejmenším, pokračoval na zahradě hasičské zbrojnice. Zde jsme všem předvedli naše nové zvedací vaky v činnosti. Na vozidle Favorit a obytné buňce byla ukázána jejich síla a hlavně snadná a rychlá ovladatelnost. Díky této pozdní hodině a hlavně počasí jsme všem přítomným mohli názorně ukázat nutnost používání reflexních ploch na oblečení. Byla zdůrazněna jejich důležitost v tomto podzimním a zimním období. Postupně před přítomné ze tmy předstupovali hasiči v tmavém oblečení, další s reflexní páskou na rukávu, s výstražnou vestou a poslední předvedl zásahový hasičský oblek.
Důležitost býti včas vidět jsme zdůraznili hlavně přítomným dětem a každé z nich si od nás odneslo malý dárek, reflexní pásku na rukáv.
 
                  
     V klubovně hasičské zbrojnice byla uspořádána malá výstava s informacemi o Zvonu míru a zvonění na věži pyšelského kostela Povýšení sv. Kříže. K výročí odhalení pomníku zde bylo sestaveno informační tablo, které mapuje jeho autora, vznik, historii, oslavy a současnost tohoto místa na pyšelském náměstí. Tablo bylo vytištěno darem firmou Toteman. Pro malé i velké měli hasiči připraveno něco na zahřátí a také na zub.
Děti si mohli opéci na ohni párek nebo buřt.
Všichni, kdo vydrželi až do 21 hodin na slavnostní zvonění, mohli posedět v hasičské zbrojnici a po ukončení zvonění si také několik lidí prohlédlo věž. Přesně v devět hodin se rozezvonily dva pyšelské zvony a po dobu 10 minut (200 údery) vzdaly hold všem našim předkům, kteří se konce 1. světové války již nedožili. Díky jim také mohl vzniknout náš stát. 
  
"Tradice tohoto společného zvonění je velice stará a původně vznikla v roce 1925. Pak byla na mnoho let přerušena a my se jí snažíme od roku 2001 na základě Říčanské výzvy obnovit a dále šířit. V tomto roce 2014 společně s námi zvonili v Říčanech, Praze Libni a Řepích, Jeseníku, Velkých Popovicích, Mýtě u Rokycan, Novém Městě nad Metují, Mělníku, Dolní Dobrouči, Benešově, Vranově a Vranovské Lhotě, Nespekách, Městečku, Mrači, Žíňanech a Žíňánkách, Mezihoří, Borové Lhotě, Ledcích. Prvně se začalo zvonit také v Zábřehu na Moravě a Novém Boru. O dalších místech bohužel nevíme."
vysvětluje tradici Jan Kostrhoun.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili našeho lampiónového průvodu, ukázek i slavnostního zvonění. Dík také patří všem, kteří v celé republice tuto tradici udržují a snaží se jí dále šířit. 
Připojte se v příštím roce i Vy a rozezněte Vaše zvony, ať se jejich hlas spojí a nese krajinou, jako poděkování a hrdá vzpomínka na všechny, kteří se domů již ze všech světových válek nevrátili.
Dejte nám o sobě vědět na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Bližší informace o Zvonu míru a jeho historii naleznete na stránkách http://www.fondazioneoperacampana.it/

 

 
Copyright © 2008 Hasiči. Designed by designidea.cz